Tigron gaat groen met zonne-energie

Met enige trots kunnen we melden dat Tigron recent de overstap naar zonne-energie heeft genomen. Dankzij de installatie van niet minder dan 88 zonnepanelen dragen we bij aan een gezonder klimaat en zetten we de stap naar een energiezuinige werkomgeving. Zonnepanelen stoten namelijk geen CO2 uit en de zon is een onuitputtelijke energiebron.

14.09.2018 door Ben Sommerijns

Panelen in de Sahara 

Wist je dat er theoretisch slechts een relatief kleine oppervlakte met zonnepanelen nodig is om de hele wereld van energie te voorzien? Dit werd in 2005 reeds aangetoond door het DESERTEC project. Zoals je op kaart aan de hand van de rode vierkanten kan zien is er slechts een klein deel van de Sahara nodig om de hele wereld, Europa of Duitsland van elektriciteit te voorzien. Dagelijks krijgen we 3000 maal meer energie van de zon dan dat de wereldbevolking nodig heeft.


Gezonde investering 

Natuurlijk zijn er als bedrijf bij het aanleggen van zonnepanelen bepaalde voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo dient er uiteraard voldoende plaats te zijn voor de installatie en dienen de panelen in de juiste richting te kunnen liggen. De hoeveelheid stroom die kan geproduceerd worden is namelijk afhankelijk van de lichtinval. Het kantoor van Tigron beschikt gelukkig over een voldoende groot plat dak waardoor de panelen onder een ideale hoek geplaatst kunnen worden. Zo vangen ze een maximale hoeveelheid zonlicht op. 

Naast het groene aspect is zo'n installatie natuurlijk ook een uitstekende investering. Afhankelijk van installatie en de plaatsing hebben zonnepanelen zichzelf gemiddeld na 6 tot 12 jaar volledig terugbetaald. Vanaf dat moment is de energie die geproduceerd wordt volledig gratis. Een gegarandeerde return on investment. 

Zonne-energie is bovendien één van de meest duurzame energievormen. Zo worden er voor de productie en het transport van de panelen wel fossiele brandstoffen gebruikt, maar de meest recente zonnepanelen zullen na 2 levensjaren reeds meer energie geproduceerd hebben dan ze gekost hebben tijdens de ontwikkelings- en productiefase. Tigron’s bijdrage aan een schoner klimaat en een beter milieu is zonder meer gegarandeerd.

Tigron gaat groen met zonne-energie