Antivirus

Ransomware is een algemene term voor software die wordt gebruikt om computerbewerking te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot particuliere computersystemen. Dit kan uw bedrijfsactiviteiten ernstig in gevaar brengen, zodat antimalware een essentieel onderdeel vormt van de beveiligingsinfrastructuur van uw netwerk.

Antivirus

Onze partners: 

   
Vraag meer info over antivirus